Лого ДИК новости

Në seancën e 6-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e cila u mbajt me datë 22.04.2021, u shqyrtua dhe u miratua Plan Strategjik i ri i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për periudhën 2021-2024.

Skip to content