Më 22 prill 2021 përfaqësuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve morrën pjesë në Simpoziumin e dytë onllajn pëe pjesëmarrje rinore me titull”Votojnë për herë të parë por jo edhe të fundit”.

Simpoziumi u majtë në organizim të Asociacionit të organeve zgjedhore të Europës (ACEEEO)në bashkëpunim me Asociacionin e organeve zgjedhore arabe (ArabEMBs).Në takim u përpunuan tema aktuale si dhe trende, predikues dhe praktikat e mira për pjesëmarrje rinore, duke kombinuar qasjen ndërkombëtare komparative me përvojat konkrete të vendeve pjesëmarrse.

Në simpozium u përfshin 50 përfaqësues të vendeve të ndryshme dhe rajonit ku fjalën e morrën sekretarët e përgjithshëm të ACEEEO dhe ArabEMBs, profesorë të shquar universitarë, përfaqësues të Komisioneve zgjedhore të vendeve anëtare të dy asociacioneve si dhe përfaqësuesja e Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Kirgistan.

Skip to content