На 6-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 22.04.2021 година, беше разгледан и усвоен нов Стратешки план на Државната изборна комисија за периодот 2021 – 2024 година.

Skip to content