Одлука за формирање на работна група за изготвување на ИКТ Стратегија на Државната изборна комисија, 2021-2023 година и Стратегија за сајбер безбедност на Државната изборна комисија

Skip to content