Лого ДИК новости

Më 03.06. 2022, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbajti seancën e 53-të, në të cilën miratoi Raportin Financiar për mjetet e realizuara për zgjedhjet e zhvilluara për kryetar të Komunës së Qendër Zhupës, ku në procedurën për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar i Komunës së Qendër Zhupës janë shpenzuar 14,7% nga mjetet e miratuara buxhetore që janë dedikuar për organizimin dhe zbatimin e zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të komunës së Qendër Zhupës.  

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjithashtu miratoi edhe Rregulloren për ndryshimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Shërbimin Profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në përputhje me Planin akcional gjinor 2021-2024 me drejtim të përmirësimit dhe promovimit të barazisë gjinore në institucion dhe shërbimin profesional ku edhe parashikohet një vend pune Këshilltar shtetëror për avancimin e barazisë gjinore dhe realizim të trajnimeve dhe qendër trajnimi. Si i vetmi nga institucionet që ka miratuar Plan akcional gjinor synon të përmirësojë dhe promovojë barazinë dhe përfaqësimin gjinor, duke rritur ndërgjegjësimin për çështjet gjinore dhe duke integruar aspektet gjinore në funksionimin e brendshëm dhe aktivitetet zgjedhore të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content