Në seancën e 70 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e cila u mbajtë më 18 qershot 2020 u miratua Procesverbali i seancës së 65 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 19.03.2020 dhe Provcesverbali i i seancës së 66 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbajtur më 20.03.2020.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, e realizoi shortin për përcatimin e lokaliteteve të panove reklamuese dhe bilbordeve, me të cilët menaxhojnë Komunat e Republikën së Maqedonisë së Veriut, Qyteti i Shkupit dhe personat juridik,ndërsa ofrohen për reklamim politik në pajtim me kriteret e përcaktuara në nenin 78-a paragrafi(4),(5) dhe (6), në të cilën morrën pjesë përfaqësuesit e operatorëve ekonomik të cilët dorëzuan oferta në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve dhe atë: DOOEL,,MX-BOX”-Ohër, OK MEDIA DOOEL, MEDIA MARKETING LTD DOOEL EXSPORT –IMPORT Shkup, LID KOMJUNIKEJSHNSDOO, S MEDIA (STEFANOVSKI MEDIA), TEHNOMAKS-R DOEL eksport-import, STRIT NJUZ DOOEL,FOTOMAL, IZI MEDIA dhe AKCENT

Skip to content