Në kuadër të bashkëpunimit me Fondacionin Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore – IFES, dhe në drejtim të ngritjes së vazhdueshme të kapaciteteve të administratës zgjedhore, në datat 1 dhe 2 nëntor u zhvillua trajnimi dyditor me temë “Mbrojtja e të dhënave personale”. mbajtur në Tetovë.

Trajnimi ishte i dedikuar për punonjësit e Shërbimit Profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe kishte për qëllim afrimin e tyre me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale dhe zbatimin e tyre praktik në kryerjen e detyrave të punës.

Realizimi i këtij aktiviteti u mbështet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content