Лого ДИК новости

Udhëzim i veçantë mbi procedurën e ushtrimit të së drejtës së votimit të zgjedhësit i cili i plotëson kushtet ligjore në ditën e votimit për t’u regjistruar në listën zgjedhore

Formular i veçantë për regjistrim të zgjedhësit në listën zgjedhore në ditën e votimit

Skip to content