Udhëzim mbi procedurën për kryerjen e shqyrtimit publik të ekstraktit të veçantë të listës zgjedhore për votim në pdk-të

Skip to content