Упатство за постапката за вршење на јавен увид во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП

Skip to content