Udhëzim për mënyrën e realizimit të mjeteve të pagesës së kompensimeve të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore 2019

Skip to content