Udhëzim për votimin e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar


Regjsitrimi audio Udhëzim për votim për personat e verbër dhe me shikim të dëmtuar

Skip to content