Упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид


АУДИО ЗАПИС – УПАТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА И ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД

Skip to content