Лого ДИК новости

Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe krzetar të qytetit të Shkupit

Skip to content