Решение за распишување на изборите за членови на совет во општините и Град Скопје и градоначалници на општините и Град Скопје

Skip to content