Упатство за изгледот на беџовите за идентификација на изборните органи, изборната администрација, овластените претставници на подносителите на листа на кандидат, меѓународните и домашните набљудувачи за изборите за градоначалник на општина Маврово и Ростуше и градоначалник на општина Центар Жупа и изборите за членови на советот на општина Тетово за остатокот од изборниот период, 20 август 2022 година

Skip to content