Упатство за изгледот на беџовите за идентификација на изборните органи, изборната администрација, овластените претставници на подносителите на листа на кандидат, меѓународните и домашните набљудувачи за изборите за членови на советите на општините и советот на градот скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје 2021 година

Skip to content