Упатство за начинот и постапката на чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од избирачкиот список

Skip to content