Лого ДИК новости

Udhëzues për mënyrën dhe procedurën për ruajtjen, përpunimin dhe fshirjen e të dhënave të gjurmëve të gishtave nga lista zgjedhore

Skip to content