Упатство за начинот на именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии за Локалните избори 2021 година

Skip to content