ПРЕДМЕТ : Барање

Почитувани.

Be известуваме дека претседателот на Собранието на Република Македонија на 18 октомври 2016 година донесе решение бр.09-4469/1 за распишување на предвремени избори за пратечици во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат на 11 декември 2016 година.

Согласно член 25 став 1 од Изборниот законик, а во функција на непречено организирање и спроведување на претстојните избори бараме:

1. Да им ставите на располагање на раководителите на нашите подрачни одделенија и канцеларии едно возило (по можност теренско) и возач.

Согласно лланираните активности за подготовка на претстојните избори, подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија треба во најкраток можен рок да ги посетат локациите во кои согласно решенијата за описите на избирачките места се сместени истите, да ги подготват за непречено спроведување на гласањето и да склучуваат договори за закуп на приватни простории каде што нема објекти во државна сосптвеност… (повеќе)

Skip to content