Во организација на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, од 15 до 17 март во Скопје се одржа BRIDGE работилница на тема Едукација на гласачи и граѓани.BRIDGE е кратенка за „градење на ресурсите во демократијата, владеењето и изборите“, претставува глобална програма и го содржи најсеопфатниот курикулум од областа на изборите. 

Преку посебно креирана методологија, на оваа работилница учесниците стекнаа знаења и вештини за дизајнирање на програми за едукација и информирање на граѓани и гласачи.

Покрај учесниците од Државната изборна комисија, на работилницата учествуваа и претставници од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Државната комисија за спречување корупција, Народниот правобранител, политички партии и граѓански организации.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content