Në organizim të Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore IFES, nga 15 deri më 17 mars, në Shkup u mbajt punëtoria BRIDGE me temën Edukimi i votuesve dhe qytetarëve.BRIDGE do të thotë “ndërtimi i burimeve në demokraci, qeverisje dhe zgjedhje”, është një program global dhe përmban kurrikulën më gjithëpërfshirëse në fushën e zgjedhjeve.

Përmes një metodologjie të krijuar posaçërisht, në këtë punëtori pjesëmarrësit fituan njohuri dhe aftësi për hartimin e programeve për edukimin dhe informimin e qytetarëve dhe votuesve.

Në punëtori, përveç pjesëmarrësve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, morën pjesë edhe përfaqësues nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Avokati i Popullit, partitë politike dhe organizatat e shoqërisë civile.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content