Më 14 mars, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mori pjesë në një aktivitet të organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik NDI: Reformat zgjedhore në Maqedoninë e Veriut.

Aktiviteti u hap nga Ministri i Drejtësisë, z. Krenar Loga, dhe përfaqësues nga mbi 15 institucione kyçe, organizata vendase dhe ndërkombëtare dhe parti politike diskutuan për kapacitetet për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it dhe rezultatet e reformave të mundshme zgjedhore.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content