И оваа година на денот на изборите активен ќе биде телефонски број 076 488 360 на кој лицата со оштетен служ и говор преку видео повик ќе можат да постават прашање до Државната изборна комисија и да добијат одговор на македонски знаковен јазик.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content