По извршеното ажурирање, во избирачкиот список за општина Валандово се наоѓаат:

> Вкупно 10.141 гласачи од кои:

– Гласачи со пријавено живеалиште на територијата на општината – 9.561

– Гласачи кои го се на привремена работа или престој во странство – 576

– Гласачи кои се на издржување казна затвор или се во притвор – 4…(повеќе)

Skip to content