Државната изборна комисија ги известува радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) …

Skip to content