На средбата помеѓу Државната изборна комисија и претставниците на Националниот институт за демократија NDI, која се одржа на 10 септември 2021 година, се дискутираше за проектот на NDI „Не за насилство врз жените во политика“.

Државната изборна комисија ја подржува борбата против насилство врз основа на било кој основ на род и пол, како и борбата против говор на омраза во политиката и истото го имплементира во сите активности и акти кои се во рамките на нејзина надлежност.

Исто така, Државната изборна комисија го подржува овој Проект и за таа цел двете страни се договорија да учествуваат во потпишувањето на Кодексот за оваа намена.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content