Në takimin midis Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe përfaqësuesve të Institutit Kombëtar për Demokraci NDI, i cili u zhvillua më 10 shtator 2021, u diskutua projekti i NDI “Jo dhunës ndaj grave në politikë”.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbështet luftën kundër dhunës në bazë të çdo gjinie dhe seksi, si dhe luftën kundër gjuhës së urrejtjes në politikë dhe e zbaton atë në të gjitha aktivitetet dhe aktet që janë në kompetencën e tij.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbështet këtë projekt dhe për këtë qëllim të dyja palët ranë dakord të marrin pjesë në nënshkrimin e Kodeksit për këtë qëllim.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content