Почитувани,

Државната изборна комисија на седницата одржана на 22 август 2017 година, согласно член 38 став 5 и 6 од Изборниот законик, право да достават предлози за членови и нивни заменици во избирачките одбори имаат следните политички партии:

– СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

– ВМРО – ДПМНЕ (ВМРО – Демократска партија за македонско национално единство)

– ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА

– ДВИЖЕЊЕ БЕСА

Краен рок за политичките партии за достава на предлози за членови и нивни заменици во избирачките одбори е 29 август (вторник) 2017 година.

Согласно ова, Вашата општинска изборна комисија е должна да организира дежурство на 29 август 2017 година, до 24:00 часот, како би можеле политичките партии да ги достават своите предлози до Вашата Комисија…(повеќе)

Skip to content