Pdf 2

Табела за Предлози од политички партии за членови и нивни заменици во избирачки одбори во Република Македонија

Skip to content