Како дел од програмата на УСАИД за поддршка на изборите во земјата, од страна на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) беше одржана Работилница за меѓуагенциска соработка за сајбер-безбедност во Северна Македонија.

Работилницата има за цел да придонесе зајакнување на меѓуинституционалната соработка во областа на сајбер безбедноста во Северна Македонија, како и информирање и дискутирање за глобалните трендови и искуства.

На одржаната работилница учествуваа претставници на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content