Si pjesë e programit të USAID-it për mbështetjen e Zgjedhjeve në vend, nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) u mbajt punëtori për bashkëpunim ndëragjencial për sigurinë kibernetike në Maqedoninë e Veriut.

Punëtoria ka për qëllim të kontribuojë në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e sigurisë kibernetike në Maqedoninë e Veriut, si dhe në informimin dhe diskutimin e tendencave dhe përvojave globale.

Në punëtorinë e mbajtur morën pjesë përfaqësues të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content