Согласно член 78-а став 5 и 6 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на ден 21.09.2021 година на јавна седница во 15.00 часот ќе ја спроведе ждрепката за политичко рекламирање за распределба на локации за рекламни паноа и билборди согласно критериумите од Изборниот законик.

            Се известуваат правните лица кои што се уште немаат доставено понуди за рекламни паноа и билборди со локации и ценовници до Државната изборна комисија, а сакаат да учествуваат во ждрепката, дека истото може да го сторат најдоцна до 21.09.2021 година, до 12.00 часот.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content