Државната изборна комисија ги известува овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи кои ќе учествуваат на Изборите за членови на советите на општините и Градот Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Градот Скопје на 17 октомври 2021 година, дека ждрепката за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати ќе се одржи на 21.09.2021 година со почеток во 13 часот, во седиштето на Државната изборна комисија, голема сала, 4 кат.

            Поради ситуацијата поврзана со пандемијата со Ковид-19, седницата на која ќе се одржи ждрепката ќе биде без присуство на овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи.

           

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content