Денеска, 4 септември 2023 година, Државната изборна комисија склучи Меморандум за соработка зо Здружението за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС од Скопје.

Цел на овој Меморандум за соработка е зголемување на поддршката за слепите лица и лицата со визуелна попреченост во сите сегменти и фази на изборниот процес при остварување на изборните права, како и унапредување на работата на изборната администрација за создавање на услови за градење на инклузивен изборен систем и успешно спроведување на инклузивни избори.

Двете страни се согласија дека координирано ќе работат на заемна поддршка, соработка и учество во подготовка и имплементација на стратегии, програми и проекти за создавање на услови за  пристапни и достапни изборни процеси за  слепите лица и лицата со визуелна попреченост.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content