Државната изборна комисија ги известува овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи кои ќе учествуваат на Изборите за градоначалници и членови на советите на општините и Градот Скопје 2017 година дека ждрепката за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати ќе се одржи во вторник, 19 септември со почеток во 12 часот.

Ждрепката ќе се одржи во седиштето на Државната изборна комисија, голема сала, 4 кат.

Воедно ги покануваме овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи кои ќе учествуваат на Локалните избори 2017 година да земат учество во ждребувањето, односно утврдувањето на редните броеви во единствената листа на кандидати.

Тие со себе треба да понесат овластување од подносителот на листата.

 

Skip to content