Ha 16.09.2017 година (сабота), во 13 часот, во просториите на Државната изборна комисија ќе се спроведе ждрепка согласно член 78-а ставови 5 и 6 од Изборниот законик со која Државната изборна комисија ќе ги распореди локациите на рекламните паноа и билборди кои се нудат за политичко рекламирање од страна на правните лица кои стопанисуваат со истите.

Се повикуваат претставниците на правните лица кои доставиле понуди за рекламни паноа и билборди и поднеле локации и ценовници до ДИК да учествуваат во ждрепката, доколку нема присутен претставник од понудувачите, извлекувањето ќе го изврши лице од стручната служба.

Се известуваат и заинтересираните политичките партии, учесници во изборниот процес, дека може да присуствуваат и да го следат процесот на спроведување на ждрепката за рекламни паноа и билборди.

 

Pdf 2Соопштение за Рекламни паноа и билборди –  15.09.2017 година.pdf

 

 

 

Skip to content