Предмет: Состојба со Избирачкиот список за општина Дојран за спроведување на референдум на локално ниво, 23 јули 2017 година

Почитувани,
По извршеното ажурирање, во избирачкиот список за општина Дојран се наоѓаат: (повеќе)

Skip to content