Më 23 gusht, më shumë se 400 nxënës nga shkollat fillore dhe të mesme anembanë vendit, mësimdhënës të lëndëve qytetare dhe përfaqësues nga institucione dhe organizata u bashkuan në konferencën “Qytetaria në vepër: nga klasa në veprim”, mbështetur nga projekti i USAID-it për integrim ndëretnik të të rinjëve në arsim, organizuar nga Forumi Rinor Arsimor dhe Qendra maqedonase për edukim qytetar.

Nxënësit patën mundësinë të marrin pjesë në të ashtuquajturën bibliotekë e gjallë dhe të njihen më nga afër me punën e institucioneve dhe organizatave civile.I pranishëm ishte edhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me përfaqësuesen e tij, e cila para studentëve shpjegoi misionin dhe rolin e KSHZ-së, rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve, veçanërisht të të rinjve në zgjedhje, si dhe një stendë ku u shpërndanë materiale edukative dhe informative.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content