KËRKESË PËR REGJISTRIMIN, PLOTËSIMIN DHE SHLYERJEN E TË DHËNAVE NGA EKSTRAKTET E VEÇANTA TË LISTËS ZGJEDHORE

Skip to content