Delegacioni i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve e prezentoi Republikën e Maqedonisë në konferencën e 26- të vjetore të Shoqatës evropiane të organeve zgjedhore
Konferenca u mbajt në Sofje, Republika e Bullgarisë, nga 8 deri 10 nëntorë.

[ux_image id=”http://www.sec.mk/wp-content/uploads/2017/11/Group-photo-ACEEEO-1.jpg” link=”http://www.sec.mk/wp-content/uploads/2017/11/Group-photo-ACEEEO.jpg”]

Skip to content