Në vendvotimin 2901 në komunën e Çairit 719 votues të regjistruar në ekstraktin zgjedhor mund të zbatojnë të drejtën e tyre të votimit.
Gjer më ora 13.00, nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar (jehona) kanë votuar 150 persona ose 20.86%

Skip to content