На избирачкото место 2901 во општина Чаир вкупно 719 запишани избирачи денеска можат да го остварат своето избирачко право.
До 13 часот, од вкупниот број на запишани избирачи, на гласање излегле вкупно 150, односно 20.86 %.

Skip to content