Лого ДИК новости

Konkluzion për raportimin mbi përfundimin e rezultateve të votimit në Komunën e Pllasnicës në Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar komune të Komunës së Plasnicës dhe Komunës së Shtipit, 13 Dhjetor2020

Skip to content