Лого ДИК новости

Konkluzion për raportimin mbi përfundimin e rezultateve të votimit në Komunën e Shtipit në Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar komune të Komunës së Plasnicës dhe Komunës së Shtipit, 13 Dhjetor 2020

Skip to content