Лого ДИК новости

Konkluzion për plotësimin е Konkluzionit,nr 11-3589/1 од 17.12.2020 mbi përfundimin е rezultateve të votimit në Komunën e Pllasnicës në Zgjedhjet e Parakohshme për Kryetar komune të Komunës së Plasnicës dhe Komunës së Shtipit, 13 Dhjetor 2020

Skip to content