Лого ДИК новости

Sot në sallën për mbledhje të KSHZ-së, u mbajt mbledhje e parë pune e përbërjes së re të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Përbërje e re e KSHZ-së, e udhëhequr nga Kryetari, Aleksandar Dashtevski, Nënkryetarja Ditmire Shehu, anëtarët Radica Risteska, Boris Kondarko, Oliver Ristevski, Boban Stojanoski dhe Krenar Lloga , biseduan rreth punës së KSHZ-së, dhe për sfidat për zgjedhjet lokale të këtij viti. Njëherit, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve shpreh faleminderim për punën e kryer në Komision, Kryetarit të mëparshëm Oliver Derkoski dhe anëtarëve Elizabeta Postolovska, Janaqe Vitanovski dhe Enver Salihi.

Skip to content