Rezultatet fillestare nga zgjedhjet e mbajtura të parakohshme për Kryetar komune në Komunën e Pllasnicës dhe Komunën e Shtipit, në bazë të të dhënave nga procesverbalet e komisioneve komunale të zgjedhjeve

Skip to content