Përshkrimi i vendvotimeve në Republikën e Maqedonisë së veriut për zgjedhjet e parakohshme për kryetarë të komunës në komunën e shtipit dhe në komunën e plasnicës 13.12.2020

Skip to content